BGPC - האתר בהרצה, ייתכנו שגיאות וטעויות. אנו זמינים בטלפון 8208* לכל צורך

בית / תקנון האתר

תקנון האתר

בס"ד BGPC עוסק מורשה 201393956 – תנאי רכישה. "BGPC" – להלן החברה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות ושטף הקריאה בלבד ופונים לנשים וגברים כאחד. מוצגים להלן תנאי האחריות לכל העסקאות המסוכמות עם לקוחות החברה.

 1. "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". ככלל – השכל הישר, ההוגנות, הינם קו מנחה ביחסי החברה אל מול לקוחותיה, והחברה מצפה שכך גם יהיה מכיוון הלקוח. "ואהבת לרעך כמוך"
 2. תנאי העסקה המצ"ב והאחריות עבורה הינם מוגבלים אך ורק לתנאים המפורטים במסמך זה.
 3. החזרת סחורה הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, בתוך 14 יום ממועד הרכישה בתנאי שאריזת המוצר המקורית הוחזרה במצב תקין ללא קרעים ושלא נעשה כל שימוש במוצר.
 4. החזרת סחורה תחויב בחמישה אחוז דמי ביטול או במאה ₪ לפי הנמוך, לעסקאות במזומן. לעסקאות אשראי יתווספו עלויות סליקה וניכיון עבור חיוב זיכוי.
 5. לאחר 14 יום החברה לא מחויבת לקבל החזרים, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי יינתן זיכוי בלבד לרכישה בקיזוז 23% אחוז לכל הפחות ממחיר המוצר.
 6. מחשבים נייחים שהוזמנו והורכבו לפי מפרט בחשבונית הלקוח או מחשבים ניידים עם שדרוגים, אינם נחשבים מוצרי מדף ולא ניתן להחזירם וזאת לפי החוק בנושא זה. על הלקוח לוודא כי הרכיבים, המערכת, המחשב, המוצר או שילובם מתאימים לדרישותיו ולמטרותיו, לשווי שהוצג וכד'. אין כל אחריות בגין אי התאמות כמפורט בסעיף זה ובכלל.
 7. בהרכבת מחשב לא יסופקו קרטונים של החלקים. במידת הצורך על הלקוח לבקש זאת במיוחד - אנו לא שולחים בשל נפח החבילה ועלולה להיות תוספת למשלוח הכל לפי המקרה.
 8. ברכישת רכיבים ללא הרכבה אין אחריות לתפקוד המחשב בכללותו. היה ויש תקלה על הלקוח להביא את הרכיב התקול בלבד לבדיקה. במידה והלקוח ירצה אבחון למחשב – יופנה למעבדה עבור בדיקה בתשלום.
 9. ביטול הזמנת מחשב לאחר שהורכב תחויב בדמי ביטול למחשבים עד 2500 ₪ ע"ס 450 ₪ ומעל 3000 ₪ ע"ס 650 ₪.
 10. האחריות לא תחול במידה ולא שולם ונפרע כלל התשלום.
 11. תנאי האחריות במסמך זה, הנם חלק בלתי נפרד מהחשבונית גם אם לא אושרו על ידי הלקוח בחתימתו. תנאים אלו הם תנאי הרכישה המוסכמים שמגדירים את ההתקשרות בין הצדדים.
 12. באיסוף עצמי הלקוח מתבקש לוודא תקינות חיצונית של המוצר טרם עזיבת החנות.
 13. בעת משלוח במידה וישנו נזק פיזי לקרטון האריזה על הלקוח לצלם זאת ולצלם וידאו של פתיחת האריזה למקרה וישנו נזק שנגרם כתוצאה מהמשלוח ולדווח זאת מיד עם קבלת המשלוח.
 14. בחלוף שנה מהרכבת מערכת מחשב, היה ויהיו רכיבים שעדיין באחריות, במידה ויהיה חשד לתקלה יחויב הלקוח בדמי בדיקה – ואם אכן יש תקלה במסגרת אחריות שתאומת במעבדה, הלקוח יזוכה בדמי הבדיקה.
 15. על כל מוצר ישנם מדבקות של היצרן, מדבקות אחריות וסימון, אין להורידן. הורדה או קריעה או ניקוב עלולים לבטל את האחריות במידה וימצא נזק לרכיבי המוצר או המחשב או המערכת.
 16. עבור מוצרים כמו מסכים, תושבות מעבד בלוח אם וכד', על הלקוח לוודא תקינות פיזית טרם עזיבת החנות. לא יתקבלו החזרות עבור נזקים לאחר עזיבת החנות.
 17. עבור תיקונים במעבדה תקופת האחריות הינה 3 חודשים עבור התיקון והחלק שבוצעו בלבד ולא לכלל המוצר. אין אחריות על תיקוני תוכנה/וירוסים/עדכונים כושלים וכד'.
 18. עבור מוצרים שנרכשו שלא במסגרת שירות מעבדה, האחריות הינה לשנה אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 19. תיקון או החלפת מוצר באחריות יזכו בהמשך אחריות ולא באחריות חדשה, האחריות לא תוארך עקב טיפול/ים במסגרת אחריות.
  האחריות תבוצע על פי שיקול דעת החברה ובכפוף לשימוש סביר ולא חריג במוצר. האחריות תמומש במעבדות החברה ו/או היבואן הכל לפי ההקשר.
 20. באחריות הלקוח ועל חשבונות הובלת החלקים למעבדות החברה או היבואן בתיאום מראש.
 21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות לקוח ולא לתקן או להחליף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 22. הזיכוי יתבצע לפי שווי המוצר המוערך כולל פחת בהתאם למצבו ולגילו. כלל אצבע לזיכוי הינו שווי יד שניה.
 23. אם המוצר אזל מהמלאי או שאינו מיוצר יותר, יבוצע תיקון או החלפה לפי מוצר שווה ערך מבחינת נתונים.
 24. היה והלקוח בוחר לשלוח את המוצר לחברה, על הלקוח לוודא ביטוח על חשבונו למלוא ערך המוצר אל מול חברת השילוח.
 25. אין כל אחריות על אובדן או נזק במשלוח אל או מהחברה.
 26. עצם קבלת המוצר לבדיקה או תיקון במסגרת אחריות אין משמעותה כי המוצר אכן באחריות!
  היה והמוצר הנשלח אינו תחת אחריות בשל תוקפה, או בשל נזק לקוח, החברה רשאית לתקן את המוצר ולחייב את הלקוח במחיר התיקון. היה ולא ירצה הלקוח לתקן יבוצע חיוב עבור בדיקה. מחשב נייח או סמארטפון או טאבלט 150₪. מחשב נייד או מחשב מקצועי/גיימינג לפי 300₪.
 27. אין שום אחריות על מידע המאוחסן במדיה כלשהי שנרכשה בחנות, האחריות הינה למדיה פיזית בלבד.
 28. אין אחריות על מידע במוצר הנכנס לשירות במסגרת מעבדה פרטית או אחריות.
 29. אחריות לסוללות של מכשירי סלולר או מחשב או טאבלט הינה לשלושה חודשים.
 30. סימני קורוזיה, שבר, שריטות, סדקים וכד' – מבטלים את האחריות.
 31. אין אחריות על מאווררים וחלקים נעים.
 32. היה ולדעת החברה ישנו נזק שנגרם עקב קפיצת מתח חשמלית, או שיבוש ו/או הפרעות ברציפות אספקת החשמל, חיבור בסמוך למוצר אחר שיכול לגרום לנזק הן בחשמל והן בטמפ' סביבת העבודה – לא תחול אחריות.
 33. אין כל אחריות כלפי צד ג', או עקב נזק או אובדן ברכוש או בגוף או בשכר עבודה או באובדן רווחים או אובדן כסף או שווה כסף מכל סוג שהוא שנגרמים עקב התקלה במוצר.
 34. אנו ממליצים ללקוח לבצע גיבוי שוטף למידע ולמערכות חשובות.
 35. תקלה הינה שאלה של "מתי" ולא שאלה של "האם" ויש להיערך לכך הן מבחינת גיבוי למערכת והן מבחינת גיבוי למידע המאוחסן במערכת.
 36. אין אחריות ולא ינתנו פיצויים לנזקים נסיבתיים או תוצאתיים או משניים או ישירים או עקיפים לגוף או לרכוש, להפסד כלכלי, אובדן הכנסה ורווח, פגיעה בשם הטוב או כל נזק כספי אחר לרבות עוגמת נפש הקשור בישירות או בעקיפין למוצר או לתקלה במוצר.
 37. מוצר או תיקון שלא יאספו תוך 45 יום יהפכו לרכוש החברה והחברה תוכל למכור אותם לכיסוי דמי הטיפול ללא שום תמורה כלפי הלקוח.
 38. השירות והאחריות למחשבים ניידים, ציוד היקפי, טאבלטים וסלולר הינו במעבדות היבואן והמשלוח והתיאום הינו מול היבואן ובאחריות הלקוח בלבד ללא שום קשר ל BGPC, ליבואן יש תנאי אחריות נוספים ועל הלקוח לברר אותם מולו בהתאם מיד לאחר הרכישה, היה ותנאים אלו לא מקובלים על הלקוח, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר (למעט מוצרי APPLE) תוך 14 יום באריזתו המקורית וללא שימוש.
 39. פתיחת מוצר גם אם תיעשה בחנות וגם אם תיעשה על ידי המוכר לטובת התקנה של מיגון, צילום או כל מטרה אחרת משמעותה פתיחת המוצר ואין אפשרות לבטל עסקה לאחר מכן.
 40. אין החלפה החזרה או זיכוי על מוצרי APPLE בשום מצב.
 41. למוצרים שונים ישנו צורך בהקמת שם משתמש וסיסמא אל מול חברת התוכנה (לדוג' באייפונים apple id ובמחשבים חשבון מיקרוסופט), במידה והלקוח ישכח את הפרטים האלו , יתכן ולא יוכל להשתמש יותר במכשיר והוא ינעל והמידע שבו לא יהיה נגיש. אין כל אחריות על כך ואנו ממליצים
 42. ללקוח לרשום אצלו את כל הנתונים והסיסמאות שהוא מזין לחשבונות המשמשים אותו להפעלת המוצר.
 43. על הלקוח לפעול בהתאם לכללי הבטיחות המפורטים בחוברת המגיע עם כל מוצר ו/או באתר היבואן.
 44. בכל שאלה או ספק אין לבצע שימוש ויש לחייג למוקד התמיכה של היבואן בטרם ביצוע כל שימוש או פעולה.
 45. רכישת מוצר אין משמעותה תמיכה טכנית פרונטלית או טלפונית בהקשר שלו, דברים אלו מבוצעים בגבול הטעם הטוב, מעבר לכך-ניתן לקבלם בתשלום.
 46. על הלקוח לוודא התאמה של המוצר לצרכיו, בין אם בחר בו בעצמו ובין אם קיבל אותו בהצעת מחיר מאיתנו בהמשך לבקשתו. אנו עושים כל שביכולתנו ומציעים את המיטב מניסיוננו אך באחריות הלקוח לוודא התאמה לצרכיו ולתוכנות בהן הוא משתמש. אין ולא תחול כל אחריות או אפשרות לביטול עסקה בגין אי התאמה שכזו. 
 47. ט.ל.ח
   

בחתימתי זו או לחילופין באישור התקנות על ידי תיבת הסימון באתר האינטרנט, אני מאשר/ת כי קיבלתי את התנאים הנ"ל ואני מסכים להם, מבין אותם ואין לי כל סייג לגביהם. אני גם מאשר כי קיבלתי את המוצר במצב חיצוני תקין ובדקתי כי הוא מתאים לשימושי.

 

תאריך ____________ שם מלא: ____________________ מ.ז: ________________    חתימה: __________________

אתר זה משתמש בקובצי "עוגיות" על מנת לספק חוויה טובה יותר. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים שלנו אישור